1. Hasi
  2. Udaltzaingoa
  3. Herritarren segurtasuna
  4. GPS

GPS ibilgailuen posizionamendua

Udaltzaingoaren patruila-ibilgailuen % 100 GPS ekipoak dituzte, eta horrek unean-unean non dauden jakiteko aukera ematen du. Lokalizazio-mezua Ekintzen Koordinazio Zentroan (EKZ) jasotzen da sistemaren bisore baten bidez; horren bidez, zerbitzuko operadoreak baliabide operatiboak non dauden egiaztatu dezake eta horien aginte- eta kontrol-funtzioak bete.

Ekipo horien bitartez lortutako lokalizazioa zehaztasun handikoa da, eta oso lagungarria aginte- eta kontrol-funtzioak betetzeko zein EKZ Iruñeko hirigunean ibiltzen diren patruilekin etengabeko harremanetanegoteko.

Patruila bakoitzak duen lokalizazio-seinalea datu-base batean gordetzen da; beraz, gero, patruila bakoitzak egindako ibilbidea berregin daiteke datua artxibo historikoan bilatze hutsarekin. Sistema honen funtzio nagusiaz gain –hau da, EKZren aginte eta kontrol funtzioak erraztea, patruilen segurtasunean eragin zuzena sortuz–, funtzionaltasun hau oso erabilgarria da zenbait egoeratan Udaltzaingoaren jokaera justifikatzeko. Esate baterako, ohikoa da auzoetako bizilagunen kexak jasotzea, auzoan poliziaren presentzia urria dela esanez. Kexu horri irtenbidea emateko modu bat da GPS datu-basearen artxibo historikora jotzea da, bertan kontsultatu baitaitezke polizia-patruilek zein maiztasunarekin joaten diren auzo jakin horretara. Hori eginda bizilagunek gehienetan egiaztatzen dute kexu hori beren pertzepzioa baino ez dela, eta errealitatea bestelakoa dela.

Lokalizazio-mezua EKZra Iruñeko Udaltzaingoak erabiltzen duen irrati-sare baten bitartez iristen da. Hortaz, irratiak beti aktibaturik egotea eskatzen da, GPS seinalea etengabe bidalia izan dadin.

Herritarrendako Laguntza

Udaltzaingoa

092
948 420 640

Udala adi duzu

010
948 420 100

Hemen gaude:

Iruñeko kale-izendegia

Udaltzaingoa
Iratxeko monasterioaren kalea, 2
Udal Garabiaren Biltegia
Elio Epaileren plaza 1
(Auzitegiko aparkalekua)

Zirkulazioa behatzeko kamerak

Unean uneko zirkulazioa ikusi

© Iruñeko Udala. Udaletxe plaza, zk.g. 31001 - Iruña (Nafarroa) - 948 420 100 pamplona@pamplona.es